Monday, July 23, 2012

DOA RAMADHAN

Doa Hari Pertama: “Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. dan jauhkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku, wahai Tuhan sekalian alam, dan ampunilah aku, Wahai pengampun para pembuat dosa.”

Doa Hari Ke-2: “Yaa Allah, dekatkanlah aku kepada keridhaan-Mu. Jauhkanlah aku dari kemurkaan serta balasan-Mu. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu, dengan rahmat-Mu, wahai Zat Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.”

Doa Hari Ke-3: “Yaa Allah! Berikanlah aku rezeki akal dan kewaspadaan dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang Kau turunkan, demi kemurahan-Mu, wahai Dzat yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan.”

Doa Hari Ke-4: “Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-Mu, dan berilah aku manisnya berzikir mengingat-Mu. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Dan jagalah aku dengan penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu, wahai Zat yang Maha Melihat.”

Doa Hari Ke-5: "Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang saleh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’-Mu yang dekat disisi-Mu, dengan kelembutan-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.”

Doa Hari Ke-6: “Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-Mu, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-Mu, jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu, dengan anugerah dan bantuan-Mu, wahai Puncak keinginan dari orang-orang yang berkeinginan.”

Doa Hari Ke-7: “Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasa, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosa Nya, dan berikanlah aku zikir berupa zikir mengingat-Mu secara terus-menerus, dengan taufik- Mu, wahai Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang sesat.”

Doa Hari Ke-8: Allahummar Zuqni Fiihi Rahmatal Aytaam wa Ith'aamat Tha'aam wa Ifsyaas Salaam wa Shuhbatal Kiraam Bithoulika Yaa Maljal Aamiliin
Ya Allah...
Berilah aku rezeki berupa kasih sayang terhadap anak yatim dan pemberian makan dan penyebaran salam dan pergaulan dengan orang-orang mulia, dengan kemuliaan-Mu. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.

Doa Hari Ke-9: “Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-Mu yang luas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran-ajaran-Mu yang terang, dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-Mu yang penuh dengan kecintaan-Mu, wahai Harapan orang-orang yang rindu.”

Doa Hari Ke-10: ''Yaa Allah! Jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang menang di sisi-Mu, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang dekat kepada-Mu dengan ihsan-Mu, wahai Tujuan orang-orang yang memohon.”

Doa Hari Ke-11: “Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-Mu dan api neraka dengan pertolongan-Mu, wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.”

Doa Hari Ke-12: “Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-Mu, wahai Penjaga orang-orang yang takut.”

Doa Hari Ke-13: “Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku untuk menerima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertakwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-Mu, wahai Dambaan orang-orang miskin.”

Doa Hari Ke-14: “Yaa Allah! Janganlah engkau hukum aku karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala dan malapetaka. Dengan kemuliaan-Mu, wahai Kemuliaan kaum Muslimin.”

Doa Hari Ke-15: Ya Allah... Berilah aku rezeki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu. Lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal dengan keamanan-Mu Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.

Doa Hari Ke-16: “Ya Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-Mu hingga sampai kepada alam akhirat. Demi Ketuhanan-Mu wahai Tuhan sekalian alam.”

Doa Hari Ke-17: “Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-citaku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan manusia tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada di dalam hati seluruh isi alam, sampaikanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya yang suci.”

Doa Hari Ke-18: “Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat sahur bulan Ramadhan dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikuti ajaran-ajarannya, demi cahaya-Mu, wahai Penerang hati orang-orang yang arif.”

Doa Hari Ke-19: "Ya Allah... Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. Mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari menerima kebaikan-kebaikannya. Wahai Pemberi Petunjuk kepada kebenaran yang terang."

Doa Hari Ke-20: “Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu surga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca Alquran, wahai Pemberi ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin.”

Doa Hari Ke-21: “Yaa Allah! Berilah aku petunjuk menuju kepada keridhaan-Mu. Dan janganlah engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah surga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, wahai Pemenuh keperluan orang-orang yang meminta.”

Doa Hari Ke-22: “Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu, turunkan untukku keberkahan-Mu. Berilah kemampuan untukku meraih keridhaan-Mu, dan tempatkanlah aku di dalam surga-Mu yang luas, wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.”

Doa Hari Ke-23: “Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku, wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa.”

Doa Hari Ke-25: “Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-orang yang mencintai auliya-Mu dan memusuhi musuh-musuh-Mu. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah Nabi terakhir-Mu, wahai Penjaga hati para Nabi.”

Doa Hari Ke-26: “Yaa Allah! Jadikanlah usahaku di dalam bulan Ramadhan sebagai usaha yang Engkau terima, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatanku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, wahai Maha Pendengar dari semua yang mendengar.”

Doa Hari Ke-27: “Yaa Allah! Berikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadar, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, wahai Zat Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya yang saleh.”

Doa Hari Ke-28: “Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku di dalam bulan Ramadhan ini dengan amalan-amalan sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah diriku kepada-Mu, wahai Zat yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.”

Doa Hari Ke-29: “Yaa Allah! Liputilah aku di bulan ini dengan rahmat dan berikanlah kepadaku taufik dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dari noda-noda fitnah, wahai Zat Yang Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya yang mukmin.”

Related Posts by CategoriesNo comments: