Friday, February 24, 2012

Pendidikan itu dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Tarbiyah serumpun dengan kata Rob (Tuhan pengasuh). Tarbiyah dan Rob berakar kata ro' dan ba. Bentuk huruf ro' itu melengkung. Mengisyaratkan sifat menyesuaikan diri. Sementara ba itu secara bentuk menandakan sesuatu yang mampu memangku atau menampung. Jadi oleh Tuhan secara simbolis sudah didesain sedemikian rupa sehingga mendukung makna yang dikandungnya. Allah sebagai Rob itu merupakan pengasuh/pengajar. (tengok lagi iqra bismi rabbikalladzi khalaq dan iqra wa rabbukal akram alladzi allama bil qalam-red). Maka jika kita berdoa terkait dengan fungsi Tuhan sebagai pengasuh/pengajar maka sapaannya adalah Ya Rabbi, bukan Ya Ilahi. Sebab Ilahi itu tersusun atas huruf yang tegak dan kaku (alif dan lam dan ha’ yang beda sifatnya dengan ro’ dan ba...." (emha)

Related Posts by CategoriesNo comments: